Hoogwerker verhuur

Wij verhuren een 12,20 meter hoogwerker met een zijdelings bereik van 6,10 meter.

  • 3 dagen 10% korting
  • 4 dagen 15% korting
  • Werkweek 20% korting

Voor info bel

E te Lintelo 06 25405863 of

L te Lintelo 06 20131725

Hoogte 12,20 meter
Zijdelings 6,10 meter

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de “metaalunievoorwaarden” van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

of hier te downloaden