Contact

LEO Technische dienstverlening

Leo te Lintelo

Kerkpad 2

7554 PR Beckum (Hengelo)

06 20131725

Info@leotd.nl

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de “metaalunievoorwaarden” van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. (of hier te downloaden)